SIAB HMOOB INSTITUTES SIAB HMOOB INSTITUTES

KEV TAG SIM NEEJ POSTED

Suav Xob Vaj, in Laos 11/4/2012 Sunday

Mus Zoo Koj Os Kuv Txiv

Peb Yuav Nco Koj Npawg, 11/23/2012

Hmong Heroes Memo Posted: 1/1/2012

1st Miao/Hmong Chiyou, 5000BC

5000BC xyoo tom qab

Hmoob Txiv Yawg tau

tag sim neej lawm,

Hmoob ua lub neej

nyob dai npoo ntuj

txog 1300 tiam neeg

Hmong ChiYou, King

1330AD South Great Wall Kingdom in China

Vajyom yog tus coj tebchaw

Suav kawg rau xyoo 1330.

 

Nws ua Premier tau: 3 xyoo

Wangyu/Vajyum tus Thwj

Tim Tua nws tuag rau lub:

Lawjxeeb:

Hmoob Tua Hmoob

Nws niam yog:

Ntxhais Nkauj Ntxawm.

Nws yog HuabTais, tus

ntxhais Nkauj Ntxawm

1st Hmong became Premier in China and South Great Wall

Hmong 3rd King in South China 1855-1873

Tsab Xyooj Mem

Zhang Xie Mei
General Vang Pao

2015 Hmoob tus coj yog LeejTwg?

2015 tom ntej no mus

Leej twg yuav yog

Hmoob tus Coj thiab

Hmoob tus Vaj dua?

Chaw Nuam Duab

Koj tuaj txog qhov no, xav mus saib kuv tsev neeg li duab ntxiv, nias tom sab laug tov Pix A (B) (C) thiab

Vaj  Yum nrog rau Aunties Visit Grandpa ces pom peb li duab tag nrho.

Nyob Florida, USA zoo li saum toj no

Xees Vaj thiab Kwv Zeb Vaj

Ntaus Ntses Tislavpias, nyob Plent City, Florida

ViChai and Tswb

ViChai and Tswb Vaj

 

June 18, 2007 at

Tailor Fall

 

 

 

Sing's Work Place

Ua Niam Tais VajYim Yaj plig: 4/27/13 Saturday

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© © Siab Hmoob Institutes